Uw mediator in Leiden en omgeving

 Victor van der Veen

Mediator, NLP-coach en coach-counselor

IMG_7672
Victor van der Veen is mediator en NLP-coach en coach-counselor in de regio Leiden. Hij is ervan overtuigd dat wanneer mensen meer inspiratie uit zichzelf, het (samen-)leven en (samen-)werken weten te halen, dit bijdraagt aan een harmonieuze leefomgeving. En dat begint – ‘schijnbaar’ heel simpel – bij optimale interacties tussen mensen.

Schijnbaar, want op een prettige en respectvolle manier met elkaar en jezelf omgaan is soms, o zo lastig. Als mediator en coach-counselor is Victor uitstekend in staat om adequaat en concreet met deze lastige problematiek om te gaan. Victor van der Veen is als mediator, NLP-coach en coach-counselor werkzaam in de regio Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude.

Mediation in Leiden en omstreken

Victor is een rustige, evenwichtige en gedreven persoonlijkheid met veel levens- en werkervaring. Hij heeft ruim 30 jaar bij de gemeentelijke, lokale overheid gewerkt als manager. Met zijn enthousiaste en persoonlijke drive draagt hij bij aan de doelstellingen en uitgangspunten van Mediation voor Jou.

Inhoudelijk weet hij het mediationproces, de onderlinge communicatie en de onderhandelingen tussen partijen optimaal te begeleiden. De soms hoog oplopende emoties krijgen de nodige aandacht voordat de zakelijke kant van de kwestie verder wordt behandeld. In een bemiddelingsproces waarbij kinderen zijn betrokken, kijkt Victor bovenal naar hun belangen. De persoonlijke drive van Victor is dat hij wil bijdragen aan een prettiger samenleving. Te beginnen in ieders eigen omgeving. Bent u op zoek naar een mediator en/of NLP coach in Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn of Zoeterwoude, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Victor van der Veen via 06 – 12 87 17 64, of Victor@mediationvoorjou.nl.

Uw mediator in Leiden

Victor van der Veen is mediator, NLP-Practitioner, Master-Practitioner en NLP-Coach alsmede integratief coach-counselor in de regio Leiden. Voorts houdt hij zich binnen organisaties bezig met team-coaching en het geven van trainingen. Binnen het maatschappelijke veld is Victor aan de slag als buurtbemiddelaar in Leiden en Leidschendam-Voorburg. Hiernaast is hij jongerencoach bij JES Rijnland Leiden. Bij Mediation voor Jou neemt Victor de regio Leiden, Leiderdorp, Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude voor zijn rekening.

Contact informatie van de mediator in Leiden en omgeving

Victor van der Veen
2mtv (to motivate)
06 – 12 87 17 64
Vic2mtv@me.com
victor@mediationvoorjou.nl
www.2mtv.nl

Victor van der Veen is werkzaam als mediator, NLP-coach en coach-counselor in de woonplaatsen:

  • Leiden
  • Leiderdorp
  • Alphen aan den Rijn
  • Zoeterwoude

logo_t logo_t logo_t alg_voorw_knp2